STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Lĩnh vực Lao động TB&XH 31/10/2022 Quyết định về việc trợ cấp hàng tháng đối với người có công giúp đỡ cách mạng.
2 Lĩnh vực Lao động TB&XH 31/10/2022 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sỹ.
3 Lĩnh vực Lao động TB&XH 31/10/2022 Thủ tục nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em.
4 Lĩnh vực Lao động TB&XH 31/10/2022 Thủ tục phê duyệt và Kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
5 Lĩnh vực Lao động TB&XH 31/10/2022 Thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần được bảo vệ khẩn cấp.
6 Lĩnh vực Lao động TB&XH 31/10/2022 Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng.
7 Lĩnh vực Lao động TB&XH 31/10/2022 Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến.
8 Lĩnh vực Lao động TB&XH 31/10/2022 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ.
9 Lĩnh vực Lao động TB&XH 31/10/2022 Thủ tục giải quyết chế độ một lần đối với người được cử làm chuyên gia giúp Lào, Campuchia.
10 Lĩnh vực Lao động TB&XH 31/10/2022 Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.
11 Lĩnh vực Lao động TB&XH 31/10/2022 Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh.
12 Lĩnh vực Lao động TB&XH 31/10/2022 Thủ tục đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật.
13 Lĩnh vực Lao động TB&XH 31/10/2022 Thủ tục đăng ký nhận, chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em.
14 Lĩnh vực Lao động TB&XH 31/10/2022 Thủ tục đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.
15 Lĩnh vực Lao động TB&XH 31/10/2022 Thủ tục công nhận hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo trong năm.
16 Lĩnh vực Lao động TB&XH 31/10/2022 Thủ tục công nhận hộ nghèo, cận nghèo phát sinh trong năm.
17 Lĩnh vực Lao động TB&XH 31/10/2022 Thủ tục chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế.
18 Lĩnh vực Lao động TB&XH 31/10/2022 Thủ tục chấm dứt việc chăm sóc, thay thế cho trẻ em.
19 Lĩnh vực Lao động TB&XH 31/10/2022 Thủ tục áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em.
20 Lĩnh vực thi đua khen thưởng 27/10/2022 Thủ tục xét tặng lao động tiên tiến
21 Lĩnh vực thi đua khen thưởng 27/10/2022 Thông báo thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập chung
22 Lĩnh vực thi đua khen thưởng 27/10/2022 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn 1 xã của cơ sở tín ngưỡng tôn giáo.
23 Lĩnh vực thi đua khen thưởng 27/10/2022 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở 1 xã
24 Lĩnh vực thi đua khen thưởng 27/10/2022 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở 1 xã.
25 Lĩnh vực thi đua khen thưởng 27/10/2022 Thủ tục tặng Giấy khen của chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị.
26 Lĩnh vực thi đua khen thưởng 27/10/2022 Thủ tục tặng Giấy khen của chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề.
27 Lĩnh vực thi đua khen thưởng 27/10/2022 Thủ tục tặng Giấy khen của chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất.
28 Lĩnh vực thi đua khen thưởng 27/10/2022 Thủ tục tặng Giấy khen của chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình.
29 Lĩnh vực thi đua khen thưởng 27/10/2022 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn 1 xã.
30 Lĩnh vực thi đua khen thưởng 27/10/2022 Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác.
31 Lĩnh vực thi đua khen thưởng 27/10/2022 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung.
32 Lĩnh vực thi đua khen thưởng 27/10/2022 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung.
33 Lĩnh vực thi đua khen thưởng 27/10/2022 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng.
34 Lĩnh vực thi đua khen thưởng 27/10/2022 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng.
35 Lĩnh vực Tư pháp Hộ tịch 27/10/2022 Thủ tục thôi làm hòa giải viên.
36 Lĩnh vực Tư pháp Hộ tịch 27/10/2022 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch.
37 Lĩnh vực Tư pháp Hộ tịch 27/10/2022 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên.
38 Lĩnh vực Tư pháp Hộ tịch 27/10/2022 Thủ tục sửa đổi sai sót trong hợp đồng giao dịch.
39 Lĩnh vực Tư pháp Hộ tịch 27/10/2022 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con.
40 Lĩnh vực Tư pháp Hộ tịch 27/10/2022 Thủ tục đăng ký lại khai tử.
41 Lĩnh vực Tư pháp Hộ tịch 27/10/2022 Thủ tục đăng ký lại khai sinh.
42 Lĩnh vực Tư pháp Hộ tịch 27/10/2022 Thủ tục đăng ký lại kết hôn.
43 Lĩnh vực Tư pháp Hộ tịch 27/10/2022 Thủ tục đăng ký khai tử.
44 Lĩnh vực Tư pháp Hộ tịch 27/10/2022 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động.
45 Lĩnh vực Tư pháp Hộ tịch 27/10/2022 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động.
46 Lĩnh vực Tư pháp Hộ tịch 27/10/2022 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con.
47 Lĩnh vực Tư pháp Hộ tịch 27/10/2022 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ. giấy tờ cá nhân.
48 Lĩnh vực Tư pháp Hộ tịch 27/10/2022 Thủ tục đăng ký khai sinh.
49 Lĩnh vực Tư pháp Hộ tịch 27/10/2022 Thủ tục đăng ký kết hôn.
50 Lĩnh vực Tư pháp Hộ tịch 27/10/2022 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây