Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sỹ.

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sỹ.

Số kí hiệu Lĩnh vực Lao động TB&XH
Ngày ban hành 27/10/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 27/10/2022
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành UNND xã
Người ký Khác

Nội dung

Thông tin chung:

Lĩnh vực Lĩnh vực Lao động-TBXH
Cơ quan thực hiện Cơ quan thực hiện: Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Địa chỉ tiếp nhận HS: Bộ phận Một cửa Ủy ban nhân dân cấp x
Cách thức thực hiện Trực tiếp
Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Thời hạn giải quyết 30 Ngày làm việc
Phí, Lệ phí  
Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
  1. Mẫu LS7.doc
Kết quả thực hiện Quyết định trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.
 
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Người thờ cúng liệt sĩ lập và gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú các giấy tờ sau: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã; Biên bản ủy quyền.

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm tổng hợp, lập danh sách kèm giấy tờ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu hồ sơ gốc của liệt sĩ đang quản lý, ra quyết định trợ cấp thờ cúng.
Hồ sơ gồm:
- Hồ sơ liệt sĩ
- Đơn đề nghị có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã (Mẫu LS7 Thông tư số 05)
- Biên bản Ủy quyền
Mẫu LS7
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THỜ CÚNG LIỆT SĨ
Kính gửi: …………………………………………………
Họ và tên: …………………………………………………………………………
Sinh ngày ... tháng ... năm ………………………………………………………… Nam/Nữ:           
Nguyên quán: ......................................................................................................................
Trú quán: .............................................................................................................................
Mối quan hệ với liệt sĩ: .....................................................................................................
Được gia đình, họ tộc ủy quyền thờ cúng:
Liệt sĩ ...................................................................................................................................
Nguyên quán: ......................................................................................................................  
Bằng “Tổ quốc ghi công” số …………………………………….. theo Quyết định số: ………………… ngày ... tháng ... năm... của Thủ tướng Chính phủ.
Các giấy tờ kèm theo đơn: .............................................................................................. /.
 
.... ngày... tháng... năm...
Xác nhận của xã, phường …………………….
Ông (bà) …………………… hiện cư trú tại …… ……………………………………………
TM. UBND
Quyền hạn, chức vụ người ký

(Chữ ký, dấu)
Họ và tên
.... ngày ... tháng ... năm ...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)
 
Yêu cầu điều kiện:
Không có thông tin
Căn cứ pháp lý:
05/2013/TT-BLĐTBXH Thông tư 15-05-2013 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
31/2013/NĐ-CP Nghị định 09-04-2013 Chính phủ
04/2012/UBTVQH13 Pháp lệnh 16-07-2012 Ủy ban thường vụ quốc hội
 
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây