Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

Số kí hiệu Lĩnh vực thi đua khen thưởng
Ngày ban hành 27/10/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 27/10/2022
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành UNND xã
Người ký Khác

Nội dung

Thông tin chung:

Lĩnh vực Lĩnh vực Thi đua,  khen thưởng, tôn giáo
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện    Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung; qua đường bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến.
Hồ sơ phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung và có giấy hẹn trả kết quả. Nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến
Đối tượng thực hiện Nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung thay đổi người đại diện của nhóm.                                      
Thời hạn giải quyết 15 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung nhận được văn bản đăng ký hợp lệ.
Phí, Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
  1. Mẫu B6.docx
Kết quả thực hiện Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung.
 
Trình tự thực hiện:
  - Bước 1: Nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung gửi hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung
- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét hồ sơ đăng ký, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo qua mạng Internet hoặc văn bản cho nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung để hoàn chỉnh hồ sơ.
- Bước 3. Ủy ban nhân dân cấp xã trả lời bằng văn bản. Trường hợp từ chối đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Hồ sơ gồm:
Văn bản đăng ký (theo mẫu).
 
Mẫu B6
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________
...(1)…, ngày……tháng……năm……
 
ĐĂNG KÝ
Thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung
_____________
 
Kính gửi: ……….(2)……….
 
Tên nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung: ………………………………................
Địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trungcủa nhóm:……………………..
Họ và tên người đại diện (3):.……………………………………………
Thuộc tôn giáo (hoặc tổ chức tôn giáo; tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo):…………………………………………………
Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung với các nội dung sau:
Người đại diện cũ của nhóm:
Họ và tên:……………………………… Năm sinh: ……………..........................
Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):………………………………….........................
Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân: ………………….........................
Ngày cấp:………….…Nơi cấp: ……………………………….............................
Nơi cư trú:.………………………………………………………...........................
Người đại diện mới của nhóm:
Họ và tên:……………………………… Năm sinh: ……………..........................
Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):………………………………….........................
Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân: ………………….........................
Ngày cấp:………….…Nơi cấp: ……………………………….............................
Nơi cư trú:.………………………………………………………...........................
Lý do thay đổi: ……………………………………………………........................
Dự kiến thời điểm thay đổi: ……………………………………...........................
Văn bản kèm theo gồm: Sơ yếu lý lịch của người đại diện mới; văn bản chấp thuận của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo về việc thay đổi người đại diện đối với nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung do tổ chức đăng ký; biên bản cuộc họp bầu, cử người đại diện mới (nếu có).
  NGƯỜI ĐẠI DIỆN (3)
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
(1)  Địa danh nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.
(2)  Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.
(3) Người đại diện mới của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung.
Yêu cầu điều kiện:
Không.
Căn cứ pháp lý:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây