Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước.

Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước.

Số kí hiệu Lĩnh vực Tư pháp Hộ tịch
Ngày ban hành 26/10/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 26/10/2022
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch
Cơ quan ban hành UNND xã
Người ký Khác

Nội dung

Thông tin chung:

Lĩnh vực Lĩnh vực Tư pháp
Cơ quan thực hiện Cơ quan thực hiện: Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
Cơ quan có thẩm quyền: Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
Địa chỉ tiếp nhận HS: Bộ phận Một cửa UBND cấp xã
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ 1 trong các hình thức nộp sau:
1. Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa UBND cấp xã
2. Nộp qua đường Bưu chính
3. Nộp trực tuyến (Thủ tục ở mức độ 3, 4) theo Link https://dichvucong.namdinh.gov.vn/portaldvc/KenhTin/dich-vu-cong-truc-tuyen.aspx
Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Phí, Lệ phí Không.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
  1. Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi.doc
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước.
 
Trình tự thực hiện:
- Người có yêu cầu đăng ký lại việc nuôi con nuôi nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cha mẹ nuôi và con nuôi thường trú hoặc nơi đã đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người yêu cầu đăng ký lại 01 bản chính Giấy chứng nhận nuôi con nuôi. Mục ghi chú của bản chính Giấy chứng nhận nuôi con nuôi và Sổ đăng ký nuôi con nuôi ghi rõ là đăng ký lại.
Hồ sơ gồm:
Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi.(Trường hợp yêu cầu đăng ký lại tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi trước đây đã đăng ký việc nuôi con nuôi, thì Tờ khai phải có cam kết của người yêu cầu đăng ký lại về tính trung thực của việc đăng ký nuôi con nuôi trước đó và có chữ ký của ít nhất hai người làm chứng).
 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC NUÔI CON NUÔI

         
Kính gửi[1]:...............................................................................
Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:...................................................................................................
Nơi cư trú:........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Giấy tờ tùy thân[2]:............................................................................................................................
Đề nghị đăng ký lại việc nuôi con nuôi cho người có tên dưới đây:
Họ, chữ đệm, tên:................................................................................. Giới tính:........................
Ngày, tháng, năm sinh:......................................................................... Quốc tịch:......................
Nơi sinh: ..........................................................................................................................................
Giấy khai sinh/Giấy tờ tùy thân2:..................................................................................................
Nơi cư trú:........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Số định danh cá nhân:....................................................................................................................
Là con nuôi của:
Họ, chữ đệm, tên cha nuôi:..........................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:......................................................................... Quốc tịch:......................
Giấy tờ tùy thân 2:............................................................................................................................
Nơi cư trú:........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Họ, chữ đệm, tên mẹ nuôi:
Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................................ Quốc tịch:.......................
Giấy tờ tùy thân2: ............................................................................................................................  
Nơi cư trú:........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Đã đăng ký nuôi con nuôi tại[3]:................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước/Quyết định nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài số...................... ngày ........ tháng ....... năm.........
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và đã nộp đầy đủ các giấy tờ hiện có. Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cam đoan của mình.
            Làm tại ......................, ngày ............tháng............năm............
                                                                                                      Người yêu cầu                            
                                                                                            (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)
                  
 
 
 
        Xác nhận của người làm chứng thứ nhất    
  Tôi tên là.........................................................sinh năm ......................
Giấy tờ tùy thân(2): ............................................................................
........................................................................................................................
 Cư trú tại:................................................................................................
........................................................................................................................
       Tôi xin làm chứng việc nuôi con nuôi trên  là
       đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc
       làm chứng của mình.
                Làm tại:................., ngày..........tháng......... năm...........
                         (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 
 
 
 
 
                                                                      
 
 
Xác nhận của người làm chứng thứ hai
Tôi tên là.........................................................sinh năm ...............
Giấy tờ tùy thân (2):......................................................................
................................................................................................................
 Cư trú tại:......................................................................................
................................................................................................................
Tôi xin làm chứng việc nuôi con nuôi trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc làm chứng của mình.
        Làm tại:................., ngày..........tháng......... năm...........
  (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yêu cầu điều kiện:
- Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ đăng ký nuôi con nuôi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được;
- Cha, mẹ nuôi và con nuôi đều còn sống vào thời điểm yêu cầu đăng ký lại.
Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
52/2010/QH12 Luật 52/2010/QH12 17-06-2010 Quốc Hội
19/2011/NĐ-CP Nghị định 19/2011/NĐ-CP 21-03-2011 Chính phủ
114/2016/NĐ-CP Nghị định 114/2016/NĐ-CP 08-07-2016 Chính phủ
267/2016/TT-BTC Thông tư 267/2016/TT-BTC 14-11-2016 Bộ Tài chính
10/2020/TT-BTP Thông tư 10/2020/TT-BTP 28-12-2020
 
 
 
[1]Ghi rõ tên cơ quan thực hiện đăng ký lại việc nuôi con nuôi.
[2]Ghi rõ tên loại giấy tờ, số, cơ quan cấp, ngày cấp giấy tờ đó (ví dụ: chứng minh nhân dân số 00108912345 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2014).
[3]Ghi tên Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký việc  nuôi con nuôi trong nước; ghi tên Sở Tư pháp nơi đã đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây