Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác

Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác

Số kí hiệu Lĩnh Vực Tài chính-Kế hoạch
Ngày ban hành 07/10/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 07/10/2022
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Khác
Cơ quan ban hành UNND xã
Người ký Khác

Nội dung

Thông tin chung:

Lĩnh vực Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch
Cơ quan thực hiện Cơ quan thực hiện: Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
Địa chỉ tiếp nhận HS: Bộ phận Một cửa UBND cấp xã
Cách thức thực hiện Trực tiếp
Đối tượng thực hiện Công dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
Thời hạn giải quyết Ngay tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ.
Phí, Lệ phí Không có
Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục
  1. Mau I.03 NĐ 77.docx
Kết quả thực hiện Không.
 
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Nộp hồ sơ

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Bước 3: Xử lý hồ sơ
Sau khi tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác, Ủy ban nhân dân cấp xã cập nhật vào Sổ theo dõi về việc thành lập và hoạt động của tổ hợp tác các thông tin có liên quan.
Tổ trưởng tổ hợp tác hoặc người đại diện theo ủy quyền của tổ hợp tác nộp thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác đến Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi tổ hợp tác thành lập.
Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác.
Hồ sơ gồm:
(1) Giấy thông báo về việc chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác;
(2) Biên bản cuộc họp tổ hợp tác về việc bầu tổ trưởng;
(3) Biên bản cuộc họp thành viên tổ hợp tác về việc chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác.
(3) Biên bản cuộc họp thành viên tổ hợp tác về việc chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác
 
 
Mẫu I.03
TÊN TỔ HỢP TÁC
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Số: …………………. ….. ngày….. tháng….. năm……
 
THÔNG BÁO
Về việc chấm dứt hoạt động tổ hợp tác
Kính gửi: UBND cấp xã, phường, thị trấn1
 
Tên tổ hợp tác (ghi bằng chữ in hoa):...............................................................................
Địa chỉ trụ sở: ...................................................................................................................
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động tổ hợp tác như sau:
Lý do chấm dứt hoạt động2:.............................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Tổ hợp tác cam kết đã hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.
 

Các giấy tờ gửi kèm:
- …………………….
- …………………….
- …………………….
ĐẠI DIỆN CỦA TỔ HỢP TÁC
(Ký, ghi họ tên)3
 
 
 
 
 
____________
1. Ghi tên UBND xã, phường, thị trấn nơi tổ hợp tác hoạt động. Nếu tổ hợp tác hoạt động trên địa bàn nhiều xã thì ghi tên xã, phường, thị trấn nơi tổ hợp tác hoạt động chủ yếu.
2. Tổ hợp tác ghi lý do chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác theo Điều 512 của Bộ luật dân sự và Điều 31 của Nghị định về tổ hợp tác
3. Người đại diện của Tổ hợp tác ký trực tiếp vào phần này.
 
Hồ sơ yêu cầu điều kiện:
- Hồ sơ thông báo có đầy đủ giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật; - Thông tin của tổ hợp tác đã được kê khai đầy đủ vào các giấy tờ trong hồ sơ thông báo thành lập hoặc thay đổi tổ hợp tác và được cập nhật vào Sổ theo dõi thành lập và hoạt động của tổ hợp tác theo quy định của pháp luật.
Căn cứ pháp lý:
91/2015/QH13 Bộ Luật dân sự 24-11-2015 Quốc Hội
77/2019/NĐ-CP Về tổ hợp tác 10-10-2019  

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây