Lĩnh vực Tài nguyên& Môi trường

Lĩnh vực Tài nguyên& Môi trường

Số kí hiệu Lĩnh vực Tài nguyên& Môi trường
Ngày ban hành 17/05/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Địa chính - Xây dựng
Cơ quan ban hành UNND xã
Người ký Khác

Nội dung

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)
Mã thủ tục: 2.001621.000.00.00.H40
Số quyết định: 2451/QĐ-UBND
Cấp thực hiện: Cấp Xã
Loại thủ tục: TTHC không được luật giao cho địa phương quy định hoặc quy định chi tiết
Lĩnh vực: Thủy lợi
* Trình tự thực hiện:
          Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân đề nghị hỗ trợ gửi hồ sơ đến UBND cấp xã để thực hiện xem xét thanh toán, giải ngân.
          Bước 2: Đối với hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ, UBND cấp xã đề nghị tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ hoặc từ chối thực hiện nếu hồ sơ không hợp lệ.
          Bước 3: Xem xét hồ sơ và trình phê duyệt UBND cấp xã thanh toán nguồn vốn hỗ trợ cho người đề nghị hỗ trợ trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
* Cách thức thực hiện:
Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 7 Ngày    
Trực tuyến 7 Ngày    
Dịch vụ bưu chính 7 Ngày    
* Thành phần hồ sơ: Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Đơn đề nghị hỗ trợ theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018; Phụ lục NĐ77.docx Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Hồ sơ được phê duyệt;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Biên bản nghiệm thu giai đoạn hoặc nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.   Bản chính: 1
Bản sao: 0
* Đối tượng thực hiện: Công dân Việt Nam, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Người nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Tổ chức nước ngoài
* Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã
* Cơ quan có thẩm quyền:  Không có thông tin
* Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã
* Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin
* Cơ quan phối hợp: Không có thông tin
* Kết quả thực hiện: Thanh toán giải ngân vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi
* Căn cứ pháp lý:
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
08/2017/QH14 Luật 08/2017/QH14 19-06-2017 Quốc Hội
77/2018/NĐ-CP quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước 16-05-2018 Chính phủ
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
- Đối với Hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước: + Phù hợp với quy hoạch chung xây dựng xã; + Đảm bảo cấp nước, tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp cho tối thiểu 3 thành viên của tổ chức thủy lợi cơ sở; được tất cả các thành viên hưởng lợi đồng thuận đóng góp phần kinh phí còn lại; tổ chức thủy lợi cơ sở tự quản lý, khai thác công trình sau đầu tư. - Hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước: + Đối với cá nhân: Quy mô khu tưới phải đạt từ 0,3 ha trở lên; riêng khu vực miền núi từ 0,1 ha trở lên; việc hỗ trợ cho cá nhân được thông qua tổ chức thủy lợi cơ sở. + Đối với tổ chức thủy lợi cơ sở: Quy mô khu tưới phải đạt từ 02 ha trở lên; riêng khu vực miền núi từ 01 ha trở lên và phải có hợp đồng liên kết với hộ gia đình hoặc cá nhân trực tiếp sản xuất; + Hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước tưới phục vụ các loại cây trồng là cây trồng chủ lực của quốc gia, địa phương, có lợi thế, phù hợp với nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu từng vùng, miền.

 
PHỤ LỤC
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
(Kèm theo Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
…………….., ngày…… tháng…….. năm 20....
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Về việc hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến,
 tiết kiệm nước
Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã………..
Tên tổ chức thủy lợi cơ sở/cá nhân: ..............................................................
Địa chỉ: ...............................................................................................................
Điện thoại: ..........................................................................................................
Đề nghị Ủy ban nhân dân xã………hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình……. với các nội dung sau:
1. Tên công trình: ..............................................................................................
2. Chủ đầu tư: .....................................................................................................
3. Địa điểm xây dựng: ........................................................................................
4. Mục tiêu đầu tư................................................................................................
5. Quy mô công trình:..........................................................................................
- Diện tích phục vụ tưới:…………………………..ha.
- Diện tích đất xây dựng công trình:…………………..m2.
- Thông số kỹ thuật chủ yếu.
6. Số đối tượng được hưởng lợi từ công trình:.............................................. hộ.
7. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng công trình:........................................... đồng.
Trong đó:
+ Kinh phí đề nghị nhà nước hỗ trợ:………………….đồng, tương đương ...%
+ Kinh phí các đối tượng hưởng lợi đóng góp:......................................... đồng.
+ Kinh phí huy động khác (nếu có):.......................................................... đồng.
Đề nghị Ủy ban nhân dân xã………..xem xét giải quyết./.
  ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ
(Ký và ghi đầy đủ họ tên)
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây